Κωνσταντίνος Τσιπούρογλου - Κιν.: 6974 582971 | Τηλ.: 210 9916865 | E-mail: info@electroiko.gr

Πιστοποιητικά ΔΕΗ για κατοικίες & επαγγελματικούς χώρους από 39€!

deh

pist

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ για ιδιώτες και επαγγελματίες, 24 ώρες σε όλη την Αττική.

 

Ερχόμαστε στον χώρο σας για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και κάνουμε τους ακόλουθους έλεγχους:

 • Μετρήσεις με την βοήθεια του ειδικού οργάνου για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Δοκιμές
 • Οπτικός έλεγχος


Εάν ο ηλεκτρολογικός έλεγχος μας οδηγήσει στη μη τήρηση του πρωτοκόλλου HD 384 ή ΚΕΗΕ τότε δεν θα προχωρήσουμε στη συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, στο μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα, στο σχέδιο κάτοψης των ηλεκτρικών γραμμών και τέλος στην Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Θα σας συμπληρώσουμε και θα υπογράψουμε μόνο τη φόρμα του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και θα σας την παραδώσουμε με τις ελλείψεις που έχει η εγκατάστασή σας.

Θα λάβετε γνώση και θα υπογράψετε στην φόρμα του πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 

Θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές έτσι ώστε η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με το πρότυπο HD 384 ή ΚΕΗΕ και μετά εφ' όσον ξανακάνουμε τον έλεγχο της εγκατάστασης και όλα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα θα συμπληρώσουμε καινούργια φόρμα πρωτοκόλλου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης την οποία θα υπογράψετε πάλι και εσείς.

Μετά θα προχωρήσουμε και στην συμπλήρωση και των υπόλοιπων φορμών από τις οποίες αποτελείται η ΝΕΑ ΥΔΕ.

Όχι μόνο ο ηλεκτρολόγος, αλλά και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπογράφει στο Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στην Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δύο πρότυπα)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων... επίσης και θερμοστατών.


Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα δίδετε για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

 • Νέες παροχές


και για τον Επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

 • Κατοικίες (αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο
 • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πριν από την επανασύνδεση.

 

 

Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ αυθημερών στον χώρο σας από μόνο 39€ (Για 30 τετραγωνικά)!!!

 
Καλέστε μας τώρα στα


6974582971 -  2109916865


αναφέροντας ότι μας βρήκατε μέσω internet για να έχετε μια καλύτερη τιμή!

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail κάνοντας κλικ ΕΔΩ